Den fulde titel er: "Rentekammerdirektør, Geheimekonferensraad JOHAN FRANCISCUS GOTTLIEB SCHØNHEYDER's Levnet".

Artiklen er i 1929 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.