Hannibal Sehested (1609-1666) kom til verden på "Arensborg" på øen Øsel i Østersøen nær Estland som søn af den danske statsholder. Indtil sit 11. år modtog han undervisning i hjemmet og kom derefter i huset hos magister Christen Jensen Vejle, hvor han blev opdraget og undervist til selvstændig og fordomsfri stillingtagen. I 3 år var han på Sorø Akademi og som 20-årig på uddannelsesrejse til England, Frankrig og Nederlandene. Efter hjemkomsten blev han tilknyttet hoffet og kom påny på flere udlandsophold, hvor han udviklede sine sprogkundskaber og politiske evner. Han blev gift med Christian 4.'s datter Christiane og var hele sit voksne liv nært tilknyttet til hoffet og beklædte nogle af de højeste embeder i Danmark-Norge.

Carl Olaf Bøggild-Andersen (1898-1967) var født i Brønderslev som søn af en købmand. Som 19-årig blev han student og forberedte sig på Københavns Universitet til skoleembedseksamen og senere til magisterkonferens i historie. I 1925 blev han mag. art. og levede nogle år af løst arbejde.  Fra 1933-39 ses han som bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, herefter og til sin død var han professor i historie ved Århus Universitet. Han nævnes som den lærdeste danske historiker i sin generation. Hans vigtigste forskningsområde blev 1600-tallets historie med Hannibal Sehested som central figur. 

I 1946 fik han udgivet 1. del af sit planlagte 2-binds værk om Hannibal Sehested. 2. del udkom først i 1970 3 år efter hans død - bearbejdet og udgivet af Jysk Selskab for Historie ved Ole Degn.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

I : Manden og Tiden 1609-1666 : Indsats i dansk-norsk Politik 1636-1660

II : Danmark-Norges Rigsskatmester 1660-1666 : Indsats i dansk-norsk Ydrepolitik 1660-1666