Christen Albretsen Skeel (1603-1659) kom til verden på Riberhuus Slot som søn af rigsadmiral Albret Skeel og Birte Friis. Som det var almindeligt for børn af velstående familier, blev han undervist hjemme og tog til udlandet på uddannelsesrejse. Han blev betroet mange forskellige offentlige hverv, og i 1649 indtrådte han i rigsrådet.

Hans Hansen Svane (1606-1668) var født i Horsens som søn af borgmesteren. Horsens latinskole, den kgl. skole i Sorø og privat undervisning forberedte ham til universitetet, hvor han især studerede sprog.  Han blev teologisk professor og fra 1655 valgt til Sjællands biskop.

Ved Skeels jordefærd holdt Svane en ligprædiken, der som det var skig og brug også indeholdt en biografi over afdøde. I 1875 er denne biografi udkommet som bog: "Biografiske Optegnelser om Rigsraaden CHRISTEN ALBERTSEN SKEEL (1603-1659), uddragne af den af Hans Svane over ham holdte Ligprædiken". Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link