Den fulde titel er: "Breve fra ADOLPH VILHELM SCHACK STAFFELDT til Greve Sigismund Ludvig Schulin".

Artiklen er i 1908 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.