Den fulde titel lyder: "Greve SIGISMUND LUDVIG SCHULIN's autobiografiske Meddelelser til Ordenskapitlet".

Artiklen er i 1900 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.