Christian Friedrich Wilhelm Heinrich Syberg (1862-1939) kom til verden i Fåborg som søn af en brænderibestyrer. Han voksede op i fattige kår og kom i lære som håndværksmaler. Senere lykkedes det ham at komme på Zahrtmanns Malerskole, hvor han udviklede sit talent som kunstmaler. Han bosatte sig i Svanninge på Sydfyn og senere i Kerteminde, hvor han arbejdede sammen med Johannes Larsen og blev kendt som en af "Fynboerne".

Poul Uttenreiter (1886-1956) var født i København som søn af en assistent i Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871. Han blev cand. jur. og ses i 1916-1921 som politifuldmægtig i Kerteminde. Mest kendt er han for sin store kunstinteresse og en omfattende udgiver- og skribentvirksomhed. 

I 1935 skrev Uttenreiter sit værk om Syberg, som han indleder med:

FORORD

Da jeg begyndte at arbejde med Stoffet til denne Bog. modtog jeg af Ny Carlsbergfondet en Understøttelse, for hvilken jeg herved bringer min ærbødige Tak.

Det er adskillige Aar siden, jeg begyndte - Indsamlingen af Materialet til en Monografi synes man aldrig, man bliver helt færdig med. Til min Undskyldning maa jeg dog anføre, at Fritz Syberg flere Gange har opfordret mig til ikke at skynde mig for meget. For et Par Aar siden skrev han saaledes:

»Af en vis Overtro vil jeg glæde mig ved, at Bogen trækker ud saa længe som muligt. Jeg erindrer en Tegning i Klods Hans. Den forestillede Karl Madsen, siddende som en Alkymist i sin Hule og undersøge Værdien af de danske Kunstnere; og alle dem, han havde lavet en Piece om. Krøyer, Ancher etc., var stillet paa Hylder med et Kræmmerhus over ligesom Hyacintløg, og paa hvert Kræmmerhus stod trykt det skæbnesvangre Ord: Færdig.

Altsaa giv Dem bare Tid. Jo længere det varer, inden De sætter Kræmmerhuset over mig, jo bedre.«

 

København, den 28. Juli 1933                                   Poul Uttenreiter

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.