Den fulde titel er: "Biographiske Meddelelser om Geheime- Stats- og Justitsminister POUL CHRISTIAN STEMANN : Efter Foredrag af Geheimekonferensraad M. Rosenørn".

Artiklen er i 1897 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-52 + efterfølgende slægstavle.