Den fulde titel er: "Jørgen Rohweder, kaldet Steinberg. En dansk Partigjænger under Torstenson-Fejden".

Artiklen er i 1894 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.