Titlen indgår i RAO's bogsamling. Artiklen er i 1986 optaget i "Århus Stifts Årbøger". "Historisk Samfund for Århus Stift" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.