Den fulde titel er: "Generalmajor Hans Jørgensen Samsøe : Træk af et Soldaterliv fra Tiden omkring Aar 1700".

Artiklen er i 1893 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.