Sophus Wilhelm Maximilian Schorn (1834-1912) var født i København som søn af en litterat og oversætter med tysk baggrund. Han fik en uddannelse på kunstakademiet og virkede som lærer i tegning og tysk. På sine gamle dage fik han udgivet et mindre antal bøger, bl.a. "Da Voldene stod : Erindringer".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.