Albert Schrøder (1592-1670) var søn af en sognepræst og gik i faderens fodspor. Fra 1621 og indtil sin død ses han som sognepræst for Snesere menighed.

Artiklen er i 1953-56 optaget i "Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 233-246.