Georg Christoffer Steensen (1734-1812) var født på hovedgården Avnsbjerg syd for Viborg, fik en uddannelse i København som jurist og drog til udlandet, hvor han fik en karriere i det franske militær og endte som guvernør i Neisse.

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt. I 1908-10 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel "General Steensen fra Avnsbjerg".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 292-297.