Otte Offesen Skram (1569-1606) blev født på Hammergård i Hammer sogn NV for Horsens som søn af gårdejeren. Som voksen opholdt han sig mange år i udlandet og vendte hjem først i 90'erne, hvor han overtog sin fædrenegård. På vej hjem fra et bryllup kom han i klammeri med en præst og trak sit våben, men præsten tildelte ham et dræbende sår. 

Augustin Julius Christian Emil Madsen (1830-1919) var født i København som søn af en passkriver. Han fik en militær uddannelse og endte som oberst og chef for 2. artilleriregiment. Samtidig dyrkede han sin interesse for historie og skrev en del artikler.

I 1908-10 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel "Otte Offesen Skram". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.