Den fulde titel er: "Skolelærer N. B. SCHOW, Grevinge og Landvæsensskolen paa Mønstergaarden Frenderupgaard i Odsherred 1839-49".

Artiklen er i 1916 optaget i "Fra Holbæk Amt". Fra Museum Vestsjællands hjemmeside kan artiklen downloades som PDF-fil via dette link.