Ingeborg Skeel (ca. 1545-1604) var datter af en godsejer. Ved et mageskifte blev hun og hendes mor i 1578 ejer af Voergaard ved Sæby. I 1588-91 opførte hun den prægtige renæssanceborg, der endnu er bevaret.

Andreas Christian Urban Hansen (1858-1923) kom til verden i Rise på Ærø som søn af en skolelærer. Han gik i faderens fodspor og var i mange år lærer i Præstbro. Samtidig var han en flittig lokalhistoriker, der bl.a. fik udgivet bogen om Ingeborg Skeel.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.