Christian Holger Rørdam (1846-1916) kom til verden i Glenstrup ved Hobro som søn af en sognepræst. Som 20-årig blev han student fra Roskilde, men allerede fra 1864 stod hans hun til soldatertjenesten. Han blev uddannet officer og virkede som sådan indril 1898, hvor han havde rang af oberstløjtnant. Siden 1891 havde han været adjudant hos kongen.

Hans livserindringer med fællestitlen Svundne Dage udkom med første bind i 1916 kort før hans død og de følgende 6 bind efter hans død. De første 3 bind er uden ophavsret. De sidste 4 bind er udgivet af C. H. Rørdams datter Inger Kristine Rørdam (1877-1956). Ophavsretten på dem udløber 1.1.2027. 

Jeg har scannet de 3 første bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via  disse links:

Erindringer fra Ondløse Præstegaard og Roskilde Latinskole

Erindringer fra Tyveaars-Alderen

Erindringer fra Ingenieurregimentet indenlands og udenlands