Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Af [provst JØRGEN LINDEGAARD] ROHMANN's arkiv" af Johannes Pedersen, 1958-59

Jørgen Lindegaard Rohmann (1797-1860) kom til verden i Svendborg og var 1828-38 sognepræst i Tønning sydvest for Skanderborg. Fra 1838 og til sin død var han sognepræst og senere provst i Rønninge på Østfyn. Et righoldt arkiv beror på Rigsarkivet i Odense.

Johannes Pedersen har i "Fynske Årbøger" fået optaget flere artikler om Rohmann og han slægt. I 1958 og 1959 er en del af indholdet i Rohmanns arkiv beskrevet.

Artiklen i 1958 indeholder:

Første afsnit. I Svendborg. - 1797-1828 

Andet afsnit. Den nye præst kommer til Tønning. - 1828-1829

Artiklen i 1959 indeholder:

Tredie afsnit. Aarene i Tønning Præstegaard 

 "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1958

1959

Bemærk, at der er en fejl i 1958. PDF-filen indledes med 1. side af Første afsnit og derefter hele Andet afsnit. Første afsnit fortsætter på PDF-filens side 28.