Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Christelig Liigprædicken offver KAREN THOMAS-DAATTER RISBRICH 27 August 1686" af L. Stoud

Karen Thomasdatter Risbrich - også kaldet Karen Balslev (1635-1686) kom til verden i Odense som datter af Thomas Brodersen Risbrich (1600-1665), borgmester i Odense 1649-1665 og Birgitte Ottesdatter Seeblad (1619-1659). Karen blev 1654 gift i Odense med Stephan Rham (1625-1658), dr. med. og apoteker i Løveapoteket. Hun blev 1661 gift anden gang i Odense med Christopher Pedersen Balslev (1628-1693), dr. med og apoteker i Løveapoteket, ejer af Fraugdegård. 

Ludvig Ottesen Stoud (1649-1705) var født i Bergen og ses som sognepræst ved St. Knuds Kirke 1673-97. Fra 1699 var han Biskop over Christiansands Stift. Ifølge Wiberg: "Ivrig og nidkjær, navnlig som Biskop i, at udrydde Levninger af hedenske og papistiske Vederstyggeligheder, men mødte alletider Modstand, hvilket forkortede hans Dage, da han var af hidsigt Temperament; var meget mager og saa høi, at der var kun faa Prædikestole, paa hvilke han kunde staae opreist; en stor Haveelsker".

Magister Stouds prædiken ved Karen Risbrichs begravelse blev udgivet som bog med den fulde titel:

Sorrig og Sørge-skick offver Affdøde Venner/ Fremstillet til Guds Mand Propheten Ezechiel ved Guds Aand/ og ved samme Aands Bistand og Naade i en Christelig Liigprædicken offver Dend Vel-ædle/ og Dydefuld/ nu hos Gud Salige Matrone/ Karen Thomas-Daatter Risbrich/ Dend Vel-ædle og Høyforfarne Mand Doct. Christopher Baltzlow til Fraugde-Gaard/  Assessor i det Kongl: Cancelli-Collegio, hans Dydefulde Hustru og Huusis Ære. Da Hendis Liig i St. Knuds Kircke udi Odense dend 27 August i Aar 1686/ i en Folckerig og Fornemme Adelige og andre got Folckes Forsamling bleff nedsat.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en PDF-fil, der kan downloades enten som søgbar s/h-PDF eller ikke søgbar farve-PDF.