Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RASMUS RASK i Hundredaaret efter hans Hovedværk" af Otto Jespersen, 1918

Rasmus Rask (1787-1832) kom til verden i Brændekilde sydvest for Odense som søn af en skrædder og kom i dåben til at hedde Rasmus Christian Nielsen Rasch. Han blev student fra Odense og indledte studier i teologi ved Københavns Universitet, men sprang fra og fortsatte med studier i sprogvidenskab. Han blev bibliotekar ved universitetsbiblioteket, professor i litteraturhistorie og orientalske sprog og gennemførte mange rejser i norden og til eksotiske lande, hvor han tilegnede sig de lokale sprog.

Otto Jespersen (1860-1943) blev født i Randers som søn af en herredsfoged og blev i dåben kaldt Jens Otto Harry Jespersen. Som 31-årig kvalificerede han sig med doktorafhandlingen "Studier over engelske kasus" til et professorat i engelsk sprog og litteratur ved Københavns Universitet. Han var en meget anerkendt sprogforsker, der fik udgivet en mængde videnskabelige skrifter. 

I 1918 skrev han "Rasmus Rask i Hundredaaret efter hans Hoveværk". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link