Christian Petersen (1795-1863) var født i København. 

Artiklen er i 2 dele i 1916 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via disse links:

Første del

Anden del