Den fulde titel er: "Provst J. V. Pontoppidan. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 22. Januar 1913".

Artiklen er i 1913 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Artiklen er scannet til en PDF-fil, der kan downloades via dette link.