Peder Christensen Pedersen (1840-1925) var født i Darum og blev gårdejer og amtsrådsmedlem. 

Artiklen er i 1989 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.