Anna Pauline Margrethe Clausen (1803-1886) kom til verden i Vordingborg som datter af en toldembedsmand. I 1825 havde hun debut på Det kgl. Teater, og 2 år senere blev hun kongelig skuespillerinde. Hun tog sin afsked med teatret i 1832, hvor hun blev viet til cand. theol. Henrik Petersen. De var i 19 år præstefolk i Kastellet og herefter i 16 år i Allerslev ved Præstø. Hun er kendt som oversætter af dramatik og fik udgivet en lille digtsamling under pseudonymet Poul Grimmer.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1919 fik de udgivet bind nr. XXXI: "Erindringer af Pastorinde Pauline Petersen f. Clausen : fhv. kgl. Skuespillerinde". Teaterhistoriker Thomas Overskou omtaler hende:

Pauline Clausen, en ung Pige, lidt under Middelhøjde, gjorde allerede ved et smukt formet, ovalt Ansigt med en fint bøjet Næse og store mørke Øjne, hvori der laa Uskyldighed og Sjælsrenhed, ved en nydelig Figur og sit meget tækkelige Væsen et behageligt Indtryk og den — skøndt hendes Talestemme var noget haard, dyb, og hvor den skulde gives Kraft, skrattende — rene, naturligt nuancerede Diktion, saavel som hendes rigtige Gebærdespil røbede gode Anlæg for Fremstillingen af det Naive og Ædle. Hun vandt stort Bifald, og i flere Roller, hvoriblandt et Par af tragisk Præg, viste hun saa mærkelige Fremskridt, at hun sikkert vilde være bleven en meget yndet Skuespillerinde, dersom hun ikke tidligt havde forladt Theatret.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.