Anders Christian Pedersen (1869-1944) var født i Krogsbølle på Nordfyn.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" i 2014. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.