Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Fru ADOLPHINE PETERSEN's Baare den 25de Oktober 1880"

Adolphine Augusta Købke (1810-1880) kom til verden i København som datter af en bagermester. Hun blev i 1845 viet til købmand og senere etatsråd i Odense Wilhelm Nicolai Petersen.

Ved hendes jordefærd fra Sct. Knuds Kirke den 25. oktober 1880 blev der holdt tale af:

Henning Frederik Feilberg (1831-1921) var født i Hillerød som søn af en adjunkt og senere sognepræst. Han kendes som forfatter, folkemindesamler og sognepræst i Sønderjylland. Han var i slægt med afdøde.

Johannes Møller var født i København 1832 og ses som skoleinspektør først i København og fra 1867 ved Odense Borger- og Almue-Skolevæsen. Fra 1874 var han kapellan ved Vor Frue Kirke i Odense.

Taler og salmer blev trykt i tre små hæfter, som jeg har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.