Wilhelm Nicolai Petersen (1817-1895) var født i København som søn af en købmand. Familien flyttede til Odense, hvor Wilhelm Nicolai senere overtog faderens købmandshandel. Samtidig var han meget engageret i byens forhold og var i en lang periode formand for borgerrepræsentationen.

Ved hans jordefærd fra Sct. Knuds Kirke den 11. maj 1895 blev der holdt taler af:

Hans Ludvig Emil Koch (1851-1924) kom til verden i præstegården i Sønder Kirkeby på Falster som søn af sognepræsten. Han trådte i sin faders fodspor og blev cand. theol. som 23-årig. Efter et par år som huslærer blev han personel kapellan hos Ludvig Helveg i Odense, og i 1883 hans eftermand som præst ved Skt. Knuds Kirke og Gråbrødre Hospitalskirke. Han var en meget benyttet foredragsholder og i en menneskealder formand for Odense Højskoleforening. Han er kendt som forfatter at nogle titler med religiøst indhold.

Henning Frederik Feilberg (1831-1921) var født i Hillerød som søn af en adjunkt og senere sognepræst. Han kendes som forfatter, folkemindesamler og sognepræst i Sønderjylland. Han var i slægt med afdødes hustru.

Taler og salmer blev trykt i en lille bog, som jeg har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.