Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANNA MARGRETHE PAGH, født Windeleff : Ved hendes Baare i Bogense Kirke d. 29de Januar 1875"

Anna Margrethe Windeleff (1801-1875) kom til verden i Herslev skole som datter af skolelæreren. Hun blev gift med snedkermester Niels Pagh. Ved hendes jordefærd i Bogense blev der udgivet et lille skrift med salmer og tale af

Carl Jacob Hendrich Fog (1823-1901), der var født i Stege som søn af en kaptajn. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. I en periode var han lærer, inden han blev kaldet til sognepræst. Fra 1873 ses han som provst i Bogense.

Den fulde titel er: "Anna Margrethe Pagh, født Windeleff. Født i Herslev Skole den 18de April 1801, død i Bogense d. 24de Jan. 1875. Ved hendes Baare i Bogense Kirke d. 29de Januar 1875".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downlodes via dette link.