Niels Peter Pagh (1844-1877) var født i Fredericia som søn af en snedkermester og døde som ugift skibskaptajn i Bogense af en hjertesygdom. 

Carl Jacob Hendrich Fog (1823-1901) kom til verden i Stege som søn af en kaptajn. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. I en periode var han lærer, inden han blev kaldet til sognepræst. Fra 1873 ses han som provst i Bogense. 

Ved Niels Peter Paghs jordefærd holdt Carl Fog en ligprædiken, der blev udgivet som en lille bog: "† Skibskapitain Niels Peter Pagh. Født i Fredericia den 12te December 1844. Død i Bogense den 1ste Februar 1877. Ved hans Baare i Bogense Kirke den 9de Februar 1877".

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.