Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindetale over Dr. Theol. FREDERIK PLUM, Biskop over Fyens Stift" af N. Faber 1834

Frederik Plum (1760-1834) kom til verden i Korsør som søn af en res. kapellan. Som 18-årig blev han student fra Odense og studerede herefter både litteratur og teologi. Som 28-årig blev han cand. theol, to år senere dr. phil og efter yderligere to år dr. theol. Han var kaldet til flere præsteembeder, inden han 1811 blev biskop over Fyn.

Nicolai Faber (1789-1848) var født i Odense som søn af en prokurator. Han blev student som 18-årig og cand. theol 4 år efter. Efter nogle år som lærer bl.a. på Metropolitanskolen blev han blev kompagnon i sin brors korn- og skindhandel i København. I fritiden fortsatte han studierne og blev 1817 dr. phil. I nogle år var han sognepræst på Fyn, inden han i 1834 afløste Plum som biskop.

Ved Plums jordefærd (bisættelse) blev Fabers tale udgivet som bog: "Mindetale over Dr. Theol Frederik Plum, Biskop over Fyens Stift,  Commandør af Dannebrog. Afholdt ved hans Bisættelse i St. Knuds Kirke den 24 Januar 1834 af N. Faber, Dr. og Stiftsprovst".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.