Julius Magnus Petersen (1827-1917) var født i København som søn af en tegner og lærer ved Kunstakademiet. Han gik sin faders fodspor og blev selv lærer ved Kunstakademiet. Senere blev han knyttet til Museet for nordiske Oldsager og til de store runeværker. Der foreligger fra hans hånd en stor mængde tegninger af arkæologisk indhold. Et andet af hans specialer var restaurering af altertavler, prædikestole og epitafier.

Han fik udgivet flere bøger om sine arkæologiske projekter, og i 1909 udgav han en samlet beskrivelse af mange af sine arbejder: "Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.