Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dagbogsblade" af HARALD PLUM, 1925-29

Harald Skovby Plum (1881-1929) kom til verden i Assens som søn af en velhavende købmand.

Ifølge Wikipedia:

Han blev uddannet jurist, men det var handelen, der tiltrak ham. 1908 stiftede han The Crown Butter Export Co. og i 1916 Transatlantisk Kompagni, der var oppe på at have 127 datterselskaber og afdelinger under sig. Harald Plum var kendt som gullaschbaron og forsynede tropperne på begge sider i Første Verdenskrig med dåsemad af tvivlsom kvalitet. Den russiske revolution 1917 var et hårdt slag for Plum, der havde satset på handel med Rusland. Selskabet gik konkurs i 1922 og trak Landmandsbanken med i faldet, fordi banken havde investeret ca. 600 millioner i kompagniet, hvilket svarer til ca. 17 milliarder nutidskroner.

Plum gik dog relativt uskadt ud af konkursen og gjorde nu The Crown Butter Export Co. til sin base. Firmaet voksede og blev til Nordisk Trust Co., som omfattede 20 firmaer. Men Harald Plum var dyr i drift, og de banker, som ydede kredit, blev skeptiske og iværksatte undersøgelser. Politiet blev involveret, og i 1929 forelå der anklager om bedrageri, falsk regnskabsaflæggelse, udstedelse af falske obligationer m.m. Aktionærerne mistede ca. 20 millioner kroner (ca. 450 millioner nutidskroner), og Harald Plum begik selvmord på Thorøgård på Thorø, inden forhørene startede. På grund af den spektakulære og langtrukne måde at begå selvmord på, samt fraværet af et afskedsbrev, har der været mange spekulationer om, at der skulle være tale om mord ofte sammenvævet med konspirationsteorier om, at H.N. Andersen fra ØK, der var Plums nærmeste konkurrent, eller kongehuset skulle have beordret Plum myrdet. Sagføreren Carl Madsen har bl.a. næret disse spekulationer i bogen "Fortids møre mure". Teorierne hviler dog på et løst grundlag.

I 1925-1929 fik Plum udgivet sine dagbogsnotater i 4 bind (hvoraf de 3 første bind er tilgængelige), der beskriver perioden 1893-1920. Der blev rejst kritik af udgivelsen. Jeg har fundet en avisartikel fra 28.4.1927 (efter udgivelsen af 2. bind), der afsluttes med: 

I den offentlige Velanstændigheds Navn bør der protesteres mod disse "Memoirer". At Hr. Plum skriver dem er en Sag for sig, men at et Forlag vover at udgive dem, er en helt anden Sag. Det er i denne Maaned eller næste, at det danske Samfund skal betale den Regning, denne "Handelsfyrste" har skrevet ud. Maa vi paa Baggrund af denne Kendsgerning have lov at protestere paa det skarpeste mod denne "Memoire"-Fremtoning, der hører hjemme i en Papirkurv. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet de 3 første bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slætsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1. bind : 1893-1905

2. bind : 1905-1915

3. bind : 1916-1920