Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Købmand NIELS MUNK PLUM's Jordefærd den tredie December 1905 i Assens Kirke"

Niels Munk Plum II (1841-1905) kom til verden i Roslev Præstegård på Salling som søn af sognepræsten. Efter studentereksamen i Aalborg påbegyndte han det teologiske studie men opgav til fordel for handelen. Han blev købmand i Assens og var i mange år medlem af byrådet. Hans søn Harald Plum blev kendt som "gullaschbaronen".

Ved købmandens jordefærd i Assens Kirke blev der holdt taler af sognepræst Beyer, Assens, provst Tobiesen, Flemløse og stiftsprovst Lützhøft, Odense. Talerne blev trykt i en lille bog, der indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.