Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Pastor JOHAN HENRIK PETERSEN's Jordefærd i Holmens Kirke den 4de Juni 1895"

Johan Henrik Petersen (1840-1895) kom til verden i Vordingborg som søn af en teologisk kandidat. Han gik i faderens fodspor og blev cand. theol. i 1864. Ved sin død i 1895 var han residerende capellan ved Holmens Kirke.

I forbindelse med hans jordefærd fra Holmens Kirke blev der udgivet et lille hæfte med taler af provst ved Holmens Kirke G. Schepelern og afdødes broder sognepræst i Ringkøbing Viggo Petersen.

Jeg har scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.