Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tale ved Museumsdirektør, Dr. phil. HENRY PETERSEN's Jordefærd" af H. M. Fenger, 1896

Karl Nikolaj Henry Petersen (1849-1896) kom til verden i København som søn af en skoleinspektør. Han var tidligt interesseret for oldtiden og dens monumenter og blev som 27-årig dr. phil. på disputatsen "Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold". Fra 1892 var han direktør for Nationalmuseets 2. afdeling.

Hans Mathias Fenger (1850-1930) var født i Ringsted som søn af en propietær. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. theol. Han ses som res. kapellan ved flere forskellige menigheder og fra 1915 som kgl. konfessionarius.

Ved Henry Petersens jordefærd fra Frederiksberg Kirke lørdag den 26. september 1896 holdt Fenger en tale, der er udkommet som bog.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.