Karl Christian Ludvig Povlsen (1851-1918) kom til verden i Randers som søn af en skolelærer. Han blev cand.theol. i 1877, og efter nogle år som lærer og kapellan kom han i 1883 til Ryslinge Valgmenighed som medhjælper hos Birkedal. 2 år senere efterfulgte han Birkedal som valgmenighedspræst - et embede han beholdt indtil sin død. 

Efter hans død blev der udgivet en bog med breve, taler ved hans jordefærd, hans egne efterladte optegnelser og et efterskrift af hans hustru.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link