Den fulde titel er: "Prokanstler ERIK PONTOPPIDAN's Levnetsbeskrivelse og hans Dagbog fra en Reise i Norge i Aaret 1749, forfattede af ham selv".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.