Den fulde titel er: "HANS PEDERSEN [1785-1883] i Novrup. Et Livsbillede fra Esbjerg-Egnens Fortid".

Artiklen er i 1906 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fl, der kan downloades via dette link.