Den fulde titel er: "Af LARS PEDERSEN [1835-1915]'s Optegnelser : Lidt om Hoveriet, som af Beboerne udførtes paa Schelenborg og Brockdorff (omkr. 1850)" ved Peter R. Olsen.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1956. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.