Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Liigtale ved HEDEVIG REBECCA PFLUEG den 2den Februarii 1786" af Christian Michael Müller, 1786

Hedevig Rebecca Rasch (1745-1786) kom til verden på "Rønningesøgaard" på Østfyn som datter af gårdejeren, justitsråd Johannes Casper Rasch. Hun blev i 1764 viet i Rønninge kirke til kaptajn Christian Carl Pflueg med kongelig tilladelse, da de var beslægtet i 2. led. I 1786 døde hun på "Ulrikkenborg" i Lyngby og blev gravsat i Lyngby kirke midt i den store gang øverst ved koret.

Ved hendes jordefærd blev præstens tale udgivet i et lille skrift med den fulde titel: "Liigtale ved salig Frue Majorinde HEDEVIG REBECCA PFLUEG fød Rash hendes Grav i Kongens-Lyngbye Kirke i Sielland holden den 2den Februarii 1786". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet skriftet. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.