Den fulde titel er: "Nogle Oplysninger om Magister FRIDERICH PLUM, Sognepræst til Gjentofte og Lyngbye 1643-1728 og Hustru SOPHIA OLSDATTER 1662-1689".

Artiklen er i 1932 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.