Aage Christian Petersen (1915-1974) var født i Middelfart som søn af en former. Han ses som typograf, redaktør og byrådsmedlem i Middelfart. Han har skrevet en del lokal- og personalhistiske bøger. I 1973 fik han udgivet en erindringsbog "Med venlig hilsen fra tredivernes Middelfart", som han indleder med: 

FORORD

 

Naturligvis har jeg også spekuleret meget over, hvad der skulle stå i forordet til denne bog, som er helt anderledes, end de andre bøger, jeg har udsendt. Jeg besluttede at stryge alle lange forklaringer, og at se bort fra, at bogens »jeg«-form hos nogle læsere nok kan give anledning til spydige bemærkninger om min tro på eget værd. Et forholdsvist langt liv på forskellige fronter i offentligt arbejde har imidlertid hærdet mig — i hvert fald udad til — på dette område, så nu er erindringerne her i den foreliggende form og med den risiko som den personlige tone kan indebære. Jeg har ment, det vil have interesse at få et indtryk af, hvad en ung mand i tredivernes Middelfart kunne opleve. Tredivernes periode har i de senere år været genstand for stor litterær interesse, fordi i de år formedes livsholdningen hos adskillige af dem, der i kortere eller længere tid kom til at øve indflydelse på udviklingen i kraft af deres medborgeres tillid.

Jeg takker Udgiverselskabet i Middelfart med overbibliotekar Knud Møller i spidsen for afgørende hjælp ved produktionen og udsendelsen af dette arbejde i en periode, der for mig var præget af et stærkt arbejdspres og vigtige beslutninger.

Richard Andersens bog: »Danmark i 30erne« anbefales til de læsere, der ønsker at genopfriske eller erfare om den internationale og danske baggrund på hvilke mit og andre jævnaldrendes ungdomsliv blev levet. Jeg skriver ikke på de følgende sider på andres vegne, men har udelukkende søgt at videregive nogle af mine egne indtryk fra tredivernes Middelfart.

 

     Middelfart, i november 1973.                                                                      Åge Petersen

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.