Adam Gottlob Oenhenschläger (1779-1850) kom til verden i København som søn af en organist. Han forsøgte sig i årene 1797-1799 som skuespiller, men uden held. Han fortsatte sin skolelæsning og fik i 1800 adgangseksamen til Københavns Universitet, hvor han begyndte på jurastudiet. I 1810 blev han udnævnt til professor i æstetik ved Københavns Universitet. Han regnes for Danmarks første store romantiske forfatter. Hans mest berømte værker er "Der er et yndigt land" og "Guldhornene".

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder og fik i 1888 udgivet sin biografi over Adam Oenhenschläger.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.