Johan Frederik Oest (1755-1815). På Brahetrolleborg er der rejst en mindestøtte for ham med denne tekst:

JOHAN FREDERIK OEST det Fynske Skolelærer Seminariums første Lærer, Professor og Ridder. Fød den 10de December 1755. Død den 14de Januari 1815.

Visdom var din Tale, Kjærlighed din Vandel.

Salige ere de rene af Hjertet. Thi de skulle see Gud.

Matth. 5,8.

Børgen Henrik Knap (1775-1850) var født København og ses i 1804 som meddirektør for Trolleborg Seminarium. Fra 1809 til 1845 var han sognepræst for Brahetrolleborg og Krarup menigheder. I 1842 købte han Aaløkkegaard ved Odense for 192.063 rigsdaler. Ifølge Wiberg: Særdeles begavet; godgjørende; rig.

Ved Johan Frederik Oest's jordefærd blev der holdt tale af Børge Henrik Knap. Den er udgivet som bog: "Tale ved Professor og Ridder Johan Frederik Oests Jordefærd, d. 20 Januar 1815, holden i Brahetrolleborg Kirke af Børge Henrik Knap".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link