Ifølge bogens sidste side:

Edle Johanne Sophie Rasmine Cederfeld de Simonsen, Datter af Commandeurcapitain Andreas Christian Cederfeld de Simonsen og Hustru Edle Sophie Møller, var født i Kjøbenhavn i Nyboder 10. November 1821 og ægteviedes 18. October 1853 til Capitain Frederik Julius d'Origny, den Gang Toldinspecteur i Tønning, død 1888 som Toldforvalter i Korsør. Sin Enkestand tilbragte hun i sin Datters Hjem, først paa Frederiksberg, fra 1893 paa Landsarchivet i Odense, hvor hun afgik ved Døden 14. September 1907.

Ved hendes bisættelse i Odense Graabrødte Hospitals Kirke den 19. september 1907 blev der holdt tale af:

Hans Ludvig Emil Koch (1851-1924) kom til verden i præstegården i Sønder Kirkeby på Falster som søn af sognepræsten. Han trådte i sin faders fodspor og blev cand. theol. som 23-årig. Efter et par år som huslærer blev han personel kapellan hos Ludvig Helveg i Odense, og i 1883 hans eftermand som præst ved Skt. Knuds Kirke og Gråbrødre Hospitalskirke. Han var en meget benyttet foredragsholder og i en menneskealder formand for Odense Højskoleforening. Han er kendt som forfatter at nogle titler med religiøst indhold.

Ved kapellet på Korsør Kirkegård den 20. september 1907 blev der holdt tale af afdødes fætter:

Carl Christian Sophus Cederfeld de Simonsen (1839-1922), der var født i Kalundborg som søn af borgmesteren. Han blev cand.theol. i 1865 og ses efterfølgende som kapellan, sognepræst og provst. 

Talerne ved Sophie d‘Orignys jordefærd blev trykt i en lille bog. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.