Frederik Julius d'Origny (1816-1888) var født i København som søn af en officer. Som 11-årig kom han ind på Landkadetakademiet, men på grund af svagt helbred stoppede han 5 år senere, hvor han fik ansættelse hos Toldvæsenet. Her gjorde han karriere og endte som toldforvalter i Korsør. Han deltog i 3-års krigen, hvor han blev udnævnt til kaptajn og modtog ridderkorset. 

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Som 18-årig dimitteredes han fra Herlufsholm med 1. karakter. 3 år senere blev han cand. phil. og efter yderligere 4 år cand. polit. I 1893 blev han leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og kendes for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie. I 1888 fik han udgivet mindeskriftet om sin svigerfader. Bogen indledes med disse forord:

Den Tale, der blev holdt over min Svigerfader, med hvem en ædel Slægts uplettede Skjold blev lagt i Graven, synes mig passende at kunne ledsages af en kortfattet historisk Oversigt over Familien d’Orignys forskjellige Forgreninger.

Denne Oversigt er udarbejdet dels efter Familiepapirer, dels efter de her i Landet tilgjængelige trykte Kilder, saasom: De la Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, Paris 1776, Haag, La France protestante, Paris 1858, Anquetil, Histoire de la ville de Reims, Reims 1756, Gourdon de Genouillac, Dictionnaire des Fiefs, Seigneuries & c. de l'ancien France, Paris 1862, Quérard, La France littéraire, Paris 1834, Revue historique, nobiliaire et biographique, Paris 1875, m. fl.

 

                                                                  Gustav Ludvig Wad.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.