Anders Olsen (1851-1914) var født og døde i Allerslev ved Roskilde. Efter hans død udkom: "Erindringer fra 1864" Bogen indledes med:

I Genforeningsaaret, hvor Minderne fra 64 kommer stærkt frem, udkommer denne Bog.

Anders Olsen var født i Allerslev d. 15. April 1841. Hans Fader, Ole Olsen, var Fæstegaardmand i Allerslev, hans Moder, Ane Andersdatter, var født i Dellinge Mølle. Da Krigen udbrød, blev foruden Anders Olsen en ældre Broder indkaldt. Disse spændende Dage og Krigstiden, der fulgte efter, gjorde et stærkt Indtryk paa A. O. — Hvem der t. Eks. har hørt ham fortælle om Tilbagetoget fra Dannevirke, som han jo deltog i, forstaar, at det er Begivenheder, som ikke glemmes, selv om Aarene gaar.

Hans Skildring af Krigen er ikke den sædvanlige. Han hadede Krigen med dens Grusomheder og Raaheder. Selv i Krigens Tummel glemte han aldrig Virkeligheden. Den Virkelighed nemlig, at Mennesker, der intet udestaaende havde med hverandre, slog hverandre ihjel.

Han fortalte tit, især for Unge, om sine Oplevelser og fik i sine sidste Leveaar nedskreven en Del. Det er dette, der her udkommer.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.