Carl Lindberg Nielsen (1904-1973) var født i Varde og blev landsarkivar i Odense.

Artiklen er i 1974 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.