Anton Lauritz Nielsen (1827-1897) kom til verden i Sneslev, Førslev sogn som søn af en skolelærer og kom i dåben til at hedde Anthon Lorents Nielsen. Han gik i faderens fodspor og dimmiteredes som 21-årig fra Jonstrup Seminarium. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han grebet af det grundtvigske åndsliv og blev forstander for en nyoprettet højskole i Vester Skerninge på Sydfyn. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der især beskrev landboliv. Det blev også til nogle biografier, bl.a. en selvbiografi: "Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder".

Christian Johan Boberg, der var født 16.2.1827 i Gandløse fik i 1895 udgivet sin kritik af Anton Nielsens: "Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder". 

Jeg har scannet den lille bog med Bobergs kritik til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse mere om "Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder" via dette link.