Den fulde titel er: "Brudstykker af en fyensk Jægers Dagbog fra Treaarskrigen".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1948. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1989 fik Morten Vesterdal optaget en artikel om Morten Nielsen i "Fynske Årbøger" med titlen:  "En vestfynsk bondes indtryk og oplevelser under krigen i 1864". Den kan downloades via dette link